Dla biorących udział w konferencji przewidziano następujące opcje opłat

 

UCZESTNICTWO

500 zł

 

Płatności prosimy dokonywać na nr konta Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
Nr 52 1240 3028 1111 0010 8802 0656

W tytule przelewu prosimy wpisać: Konferencja PF 2019, Imię i nazwisko uczestnika.

Informujemy, iż jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę wystawioną na uczelnię/firmę opłata konferencyjna musi zostać dokonana z rachunku bankowego uczelni/firmy.

W przypadku opłat dokonywanych z prywatnych rachunków bankowych, faktury zostaną wystawione na osoby prywatne.

Potwierdzenia przelewu prosimy przesyłać mailowo na adres:
Bartłomiej Krzeczewski
bartlomiej.krzeczewski@uni.lodz.pl