Artykuły nadesłane i wygłoszone podczas konferencji będą skierowane do publikacji w następujących czasopismach:

  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 14 pkt MNiSW
  • Studia Prawno - Ekonomiczne, 12 pkt MNiSW