Artykuły nadesłane i wygłoszone podczas konferencji będą skierowane do publikacji w następujących czasopismach:

  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (14 pkt MNiSW)
  • Studia Prawno - Ekonomiczne (12 pkt MNiSW)
  • Bank i Kredyt (14 pkt MNiSW)
  • E-finanse (14 pkt MNiSW)
  • Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14 pkt MNiSW)