Publikacja

Organizatorzy nie przewidują bezpośredniego przekierowywania referatów do konkretnych czasopism, pozostawiając wybór docelowej publikacji w gestii autora.

Zachęcamy Autorów do kierowania referatów do publikacji w czasopismach: Bank i Kredyt oraz Folia Oeconomica. Organizatorzy w odpowiedzi na obecne trendy i zmiany w szkolnictwie wyższym, które są związane ze zwiększonym naciskiem na publikowanie w międzynarodowych czasopismach utożsamianych z dotychczas funkcjonującą Listą A MNiSW proponują Państwu unikatową formułę podjęcia współpracy w zespołach badawczych kojarzonych jedynie na podstawie zainteresowań naukowych.

Efektem tych działań będzie artykuł naukowy, dostosowany do standardów publikowania w międzynarodowych czasopismach naukowych.
W ramach tegorocznej konferencji Organizatorzy proponują pomoc przy tworzeniu międzyuczelnianych zespołów, które docelowo będą wspólnie tworzyć wartościowe artykuły ukierunkowane do publikacji w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach z IF.

Celem podejmowanych działań jest poszerzanie współpracy naukowej pomiędzy Autorami o podobnych zainteresowaniach naukowych. Będą oni mogli dobrowolnie zadeklarować chęć napisania publikacji w zdefiniowanym obszarze naukowym (lista ogólnych obszarów tematycznych zostanie zaproponowana przez Organizatorów).