Rada Programowa

 

Prof. Jerzy Węcławski
Prof. Mirosław Wypych
Prof. Ewa Miklaszewska
Prof. Jerzy Gajdka
Prof. Bożena Mikołajczyk
Prof. Stanisław Wieteska
Prof. Dariusz Zarzecki
Prof. Witold Orłowski