Ogólnopolska konferencja naukowa

FUTURE OF FINANCE 2017
PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW 2017

Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki - państwo a przedsiębiorczość.

10-11 października 2017
 Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
( ul. Rewolucji 1905r nr 39, 90-214 Łódź)

Organizator:
Instytut Finansów
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Przedmiotem konferencji będą różne aspekty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa jako instytucji wspierającej rozwój środowiska innowacyjnego.
Treść konferencji wypełnią zagadnienia dotyczące m.in.: finansowania działalności innowacyjnej, budowania sieci współpracy sfery nauki, biznesu oraz jednostek samorządowych, kreowania środowiska przedsiębiorczości, uwarunkowań rozwoju innowacji, transfer wiedzy i komercjalizacja wyników badań naukowych.

Konferencja będzie swoim obszarem obejmowała w szczególności:

  • Bankowość – ocena repolonizacji sektora bankowego, aktualne problemy w bankowości,
  • Finanse publiczne – efektywność polskiego systemu podatkowego, 
  • Finanse przedsiębiorstwa – upadłość przedsiębiorstwa i jego prognozowanie,
  • Rynki finansowe – finanse behawioralne, handel wysokich częstotliwości,
  • Ubezpieczenia – jakość na rynku ubezpieczeń, równowaga pomiędzy

Organizatorzy zakładają, że Konferencja będzie spotkaniem naukowców i praktyków dającym szansę na warsztatową analizę badanych problemów. W ramach konferencji proponujemy również uczestnictwo w dwóch warsztatach:

  • Publikowanie artykułów na liście A
  • Metody ilościowe dla nie - ilościowców

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego, naukowego oraz praktyków szeroko rozumianego rynku finansowego.

 

____________________