Tematyka Konferencji

Przedmiotem konferencji będą różne aspekty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa jako podmiotu aktywnie uczestniczącego w życiu gospodarczym.

Treść konferencji wypełnią zagadnienia dotyczące m.in.: finansowania działalności innowacyjnej, budowania sieci współpracy sfery nauki, biznesu oraz jednostek samorządowych, kreowania środowiska przedsiębiorczości, uwarunkowań rozwoju innowacji, transfer wiedzy i komercjalizacja wyników badań naukowych.

Konferencja będzie swoim obszarem obejmowała w szczególności:

  • Bankowość – ocena repolonizacji sektora bankowego, aktualne problemy w bankowości,
  • Finanse publiczne – efektywność polskiego systemu podatkowego, 
  • Finanse przedsiębiorstwa – upadłość przedsiębiorstwa i jego prognozowanie,
  • Rynki finansowe – finanse behawioralne, handel wysokich częstotliwości,
  • Ubezpieczenia – jakość na rynku ubezpieczeń, równowaga pomiędzy