HARMONOGRAM

 

 
do 15.06.2017 Rejestracja na konferencję
do 15.06.2017 Przesłanie zgłoszenia wraz ze streszczeniem
do 15.06.2017 Płatność za udział w konferencji
do 30.06.2017 Przesłanie artykułu
od 1.07 do 31.08.2017 Screening i uwagi rady edycyjnej
09.2017 Poprawa artykułu zgodnie z sugestiami
10-11.10.2017 Konferencja
do 31.10.2017 Wysłanie artykułów do czasopism