HARMONOGRAM

 

 
do 31.05.2019 Rejestracja na konferencję
do 31.05.2019 Przesłanie zgłoszenia
do 31.05.2019 Płatność za udział w konferencji
do 31.05.2019 Deklaracja chęci udziału w międzyuczelnianych zespołach badawczych
do 20.08.2019 Przesłanie streszczenia
19-20.09.2019 Konferencja